Kontakty na další uživatele Raider stránek

Možnost získání kontaktů na další uživatele stránek Raider.CZ

Nejen na Raider srazech, ale i na dalších našich akcích se lidé často ptají na nějaký telefonní seznam na ostatní, které poznali a s kterými rozuměli. Možností je samozřejmě vyměnit si kontaktní informace ručně, ale to se často nestihne se všemi a je celkově příjemnější mít seznam někde k dispozici.

Po delším uvažování, jak to udělat, aby Vaše telefony nebyly jen tak viditelné komukoli „zvenku“ – vymyslel jsem jakýsi jednoduchý registrační formulář, kam každý zájemce zapíše svůj nick, jméno, případně příjmení, plus svůj aktuální telefon. Po vyplnění formuláře autorizuji dotyčnému přístup do telefonního seznamu, aby viděl na kontakty ostatních. Jak jsem zmínil – připadá mi správné neumožnit cizím lidem náhled na kontakty naší skupiny a předpokládám, že si to vlastně ani nikdo nepřeje. Nadto mi připadá seriózní a správné, aby číslo telefonu – jako soukromý údaj viděli pouze uživatelé, kteří jej taktéž dali k dispozici.

Zdálo se, že kontakty na ostatní kamarády si přeje mít většina Raideristů, a z tohoto důvodu jsem před časem vymyslel již zmíněný formulář. Musím však konstatovat, že jsem čekal větší odezvu a po více než půl roce zveřejnila svůj telefon slabá čtvrtina lidí. Není to samozřejmě povinnost, ale myslím, že je škoda, že se tímto způsobem víc nespojujeme. Každý, kdo na sebe uveřejní spojení, získá přístup ke spojení na další Raideristy, kteří tak již učinili. Vše bezpečně a bez toho, aby byly naše soukromé telefony dostupné úplně komukoli…

Zvažte proto, jestli také Vy své kontakty nedoplníte. Celý proces trvá asi 30-60 vteřin a můžete ho provést na tomto odkazu…

Poznámka: V seznamu kontaktů nezveřejňuji pouze email, protože někdo má email složený ze jména a příjmení a pokud si příjmení nepřeje zveřejnit, mohl by to být pro něj problém. Taktéž v kolonce „co bych mohl udělat pro druhé“ nezveřejňuji nic, co by mohlo vypadat jako reklama na výdělečnou činnost uživatele. Raider.CZ jsou amatérské stránky a reklamu lze zveřejnit pouze jako placenou, aby finanční příspěvek pomohl pokrýt náklady s tím související. (A tipuji, že to se nikomu nebude chtít.. ).

Tosha752

Tosha752

Zruč nad Sázavou