Naše pravidla

Naše skupina se zavazuje ctít několik základních pravidel:

  1. Účastník našich vyjížděk a srazů a dodržuje pravidla silničního provozu a snaží se vždy a za jakýchkoli podmínek pomoci kamarádům a ostatním účastníkům silničního provozu v nesnázích.
  2. Účastník našich akcí respektuje i během trávení dalšího společného času obecná pravidla slušnosti mezi lidmi a má ostatní v úctě.
  3. Na našich akcích se: a) Všichni vyhýbají tématům, týkajících se národnostního, sociálního, rasového, náboženského či politického přesvědčení. b) Nenavazují žádné nadstandardní osobní vztahy s partnery, nebo s rodinnými příslušníky ostatních účastníků. c) Nekonzumují omamné a psychotropní látky; alkohol a cigarety jsou povoleny pouze v takové míře, aby konzument neobtěžoval ostatní a dodržoval výše uvedená pravidla mezilidské slušnosti a úcty.
  4. V případě využití způsobu společné jízdy “v koloně” – musí být každý řidič dokonale znalý principů jízdy v koloně pro případ společné jízdy více motocyklů. Tyto principy musí pečlivě dodržovat a dbát pokynů vedoucího jezdce a jeho pomocníků. Přesto je si vědom, že při jakékoli společné jízdě zodpovídá sám za sebe a nese zodpovědnost za svoje jednání během jízdy (např. dodržování bezpečné vzdálenosti, špatné odbočování, dodržování rychlostních limitů, přednosti v jízdě, atd.)
  5. Naše setkání pořádáme za účelem příjemného, společného, klidného, pohodového a bezkonfliktního prožití volného času, který věnujeme společnému koníčku. Proto se všichni již jen svou účastí zavazují respektovat výše uvedená pravidla bez výhrad.
  6. Registrovaný účastník se zavazuje v žádném případě neposkytnout přístupové údaje k svému účtu na stránkách www.raider.cz třetí osobě.
1716210197