Pravidla diskusního fóra

Pravidla pro používání diskusního fóra na stránkách Raider.CZ:

Diskusní fórum na stránkách Raider.CZ je logicky členěné, přehledné a uživateli umožňuje zpětně dohledat libovolné téma i po dlouhé době.

1. Uživatel může založit nové vlákno (téma) v rámci diskusních skupin fóra. Je však povinen se ujistit, jestli ve fóru již neexistuje vlákno se stejným, nebo podobným obsahem a nové téma zařadit do správné diskusní skupiny.

2. V zájmu zachování přehlednosti fóra si administrátor vyhrazuje právo odstraňovat veškerá duplicitní témata (vlákna), vč. případných odpovědí dalších účastníků, nebo je přesouvat do dříve zřízených fór.

3. V diskusním fóru je nutné vždy dbát pravidel slušného chování, diskutovat k věci a s úctou k ostatním uživatelům, jejich názorům, sexualitě, atd.

4. Zakázána jsou témata týkající se národnostního, rasového, sociálního, náboženského, či politického přesvědčení, jakož i reklamní sdělení, propagace motorkářských klubů, apod., a dále témata, která jsou protizákonná v zemích, z kterých pochází (nebo se přihlašuje) uživatel, registrovaný na stránkách Raider.CZ.

5. V případě nedodržení výše uvedených pravidel si administrátor vyhrazuje právo do diskusí zasáhnout – od komentáře, přes editaci nevhodných částí, až po úplné odstranění závadného obsahu.

6. Administrátor si dále vyhrazuje právo uživatele nedodržující stanovená pravidla na toto upozornit, případě takovému uživateli dočasně, či trvale znemožnit na diskusním fóru přispívat. Při závažném, nebo opakovaném, nedodržení pravidel může být uživateli účet zablokován.

1713516925