6. ČSRS – Spanilé jízdy

Spanilé jízdy – základní informace:

  1. Krátké vyjížďky stylem jízdy v koloně. Předpokladem je, že každý jezdec ovládá pravidla jízdy v koloně, jakož i veškerá pravidla silničního provozu. Každý jede na vlastní riziko!
  2. Spanilá jízda je jízdou pro společnou radost z našich krásných strojů a uskuteční se spíše pomalejší než běžnou, ale velmi bezpečnou rychlostí. Účast však není povinná a účastníci berou na vědomí, že tato jízda se z důvodu bezpečnosti uskuteční po “jednodušších” trasách i přesto, že některé úseky mohou mít vyšší hustotu silničního provozu.
  3. Nedodržení pravidel pravidel silničního provozu, pravidel slušného chování, nebo pravidel jízdy v koloně bude řešeno okamžitým vykázáním hříšníka z kolony Spanilé jízdy.
  4. Před Spanilou jízdou musí mít každý účastník dotankováno minimálně na délku trasy.
  5. K nahlédnutí jsou vhodné další informace k organizaci a trasám společných, tzv. “Spanilých” jízd.
  6. Trasy spanilých jízd v pátek i v sobotu jsou k nahlédnutí v itineráři 6. Česko-Slovenského Raider srazu 2020.
  • Zbývající čas během dne (cca od 10 – 11 hodiny do návratu v 18-20 hod) bude program volný podle nálady každého z účastníka Raider srazu. Předpokládá se, že drtivá většina účastníků bude chtít jezdit, případně během pojížděk také něco shlédnout… Někteří se budou chtít svézt v menších či větších skupinkách, jiní třeba úplně sami, anebo vyrazí za krásami místních pamětihodností, či restaurací… 😉
  • Drtivá většina účastníků bude asi chtít jezdit, případně během projížděk také něco shlédnout… Aby tedy nevzniklo během dne  “hluché místo” – budou pro zájemce připraveny také různé varianty tras, z nichž si mohou vybrat hlavně ti, kteří daný region neznají. Ani tyto vyjížďky však nejsou organizované.

(Změna tras vyhrazena)

Zájemci o účast na Spanilé jízdě budou 8.30 u motorky, v 8.35 nahazujeme, v 8.40 se řadíme do kolony.

Odjezd na společnou jízdu (Spanilou jízdu) v 8.45 hod.

1716422654