6. ČSRS – Spanilé jízdy – podrobnosti

Podrobnosti k trasám společných jízd, k jejich délce a k vyžadovaným pravidlům jízdy v koloně:

  • Někteří účastníci letošního Raider srazu dorazí až během pátku, jiní pro změnu budou muset již v pátek, či v sobotu ráno odjet. To je důvod, proč se předpokládají Spanilé jízdy jak pátek, tak i v sobotu.
  • Protože během dne a zejména odpoledne bychom se již špatně scházeli (většina z nás bude na vyjížďce) – uskuteční se obě Spanilé jízdy co nejdříve po ránu, abychom zbytek dne měli pokud možno pro sebe a nerozkouskovaný.
  • Aby nebyly Spanilé jízdy pokaždé stejné, jsou připraveny dvě trasy a budou tedy každý den jiné. Budou také určena místa k zastávkám a společnému fotografování. 
  • Obě Spanilé jízdy jsou naplánovány jako relativně krátké, dají se projet cca za hodinu a půl, s rezervou na jízdu v koloně a s další časovou rezervou jsou počítány na cca 1.15 – 1.30 hod. S rezervou se počítá především proto, abychom si jízdy užili a aby proběhly pokud možno bez problémů.  
  • Protože však současně nechceme ubrat příliš mnoho času z celého dne, kterého si každý může užívat ježděním po okolí, či kocháním se při různých zastávkách, jsou Spanilé jízdy naplánovány ihned po ránu, aby jednotlivcům i skupinkám zbylo co nejvíc času na jejich program. A tedy – zájemci o Spanilou jízdu nechť se na ni dostaví včas.
  • Svezení ve větším počtu Raiderů považuje mnoho účastníků za zajímavý bod programu Raider srazu. Pokud bychom absolvovali společnou jízdu extrémně krátkou, byli bychom na jejím konci dříve,než bychom si uvědomili tu radost ze společného svezení… Proto je počítáno se Spanilými jízdami v jakémsi “okruhu” s tím, že je lze (např. s ohledem na počasí) případně zkrátit.
  • Na druhou stranu by si někteří účastníci přáli Spanilou jízdu výrazně delší. Zvolená délka i profil tras jsou tedy výsledkem kompromisu tak, aby zbylo co nejvíc času i na další aktivity během pátku a soboty. Navíc – ne všichni se známe a nechceme tak zbytečně zvyšovat rizika společné jízdy v koloně.
  • Pojedeme tedy opět bezpečným a nadstandardně pohodovým tempem, podtrhujícím krásu a důstojnost naší společné vyjížďky. Spanilá jízda není povinná, nepovažuje se za organizovanou akci a vzhledem k tomu, že jde pouze o společné svezení do určitého cíle, uskuteční se na riziko každého jezdce.
  • Přesto však také více než kdy jindy platí, že žádní spěchající, předjíždějící, či křižující “závodníci” do tohoto společného svezení nepatří. Stejně tak je bez výjimky a za všech okolností nutné respektovat všechna další pravidla jízdy v koloně. Chceme především dojet bezpečně a chceme se u toho kochat… 🙂 
  • Spanilé jízdy v pátek i v sobotu jsou naplánovány různými úseky, z větší části krásnými a současně nezatíženými silnou dopravou. Většinou tedy po “běžných”, nikoli po hlavních cestách spíše jednoduššími a bezpečnějšími úseky. To vše samozřejmě s přihlédnutím k místní silniční síti a místní geografii. Přesto je nutné dbát také velké pozornosti na každém úseku – zejména v místech, kde se mohou vyskytnout horší silniční podmínky.
1716422333