Pravidla jízdy v koloně

Pravidla jízdy v koloně (moje úvaha):

Ačkoli často jezdím sám, případně s manželkou, anebo v menší skupině s několika dalšími kamarády, nastávají situace, kdy jsem účastníkem vyjížďky většího počtu motorek. Cestování v koloně příliš nepreferuji, ale akce s větším počtem lidí mají také své výhody, protože společné sdílení krásného koníčku je pro mnoho z nás lepší, než když si hezké cesty a zastávky vychutnáváme sami. Navíc – s mnoha kamarády se člověk nemá možnost vidět častěji, ale na větší akce se sjedou i lidé z větších dálek a tak i takovéto vyjížďky mají své kouzlo.

Kromě pozitiv, která sebou nesou, mají větší akce také svá negativa. Hůře se shání občerstvení, či ubytování, jízda a všechny zastávky vč. tankování jsou časově náročnější a také vlastní způsob společného cestování – tedy jízda v koloně je mnohem náročnější, než když si člověk jede jen tak podle sebe…

O tématu „jízda v koloně“ toho bylo mnoho napsáno a ještě více proběhlo a probíhá diskusí – ať už osobně mezi motorkáři, nebo třeba v diskusních fórech na internetu. Zdálo by se, že je zbytečné cokoli k tomuto dodávat a necítím se ani tím nejpovolanějším, který by měl na toto téma kázat. Přesto považuji za důležité jej zmínit – již jen proto, že se občas sházíme na našich akcích ve větším počtu a všichni máme zájem, aby takovéto akce proběhly bez problémů. Ostatně i jízda kupříkladu pěti motorek vyžaduje daleko větší pozornost. Když se to vezme do důsledků, tak pravidla pro jízdu v koloně se v některých případech používají i při jízdě pouhých dvou motocyklů (např. upozornění na překážku, apod.).

Obecně lze říci, že někteří jedinci si takovými věcmi jako „pravidla“ hlavu nelámou v domnění, že zvládnou vše levou zadní. A pokud dříve v koloně nejezdili – dokonce se často ani neobtěžují pravidla si přečíst… Ve výsledku tak během jízdy ohrožují sebe i ostatní.

Jiní jsou pro změnu k sobě přehnaně sebekritičtí a vím, že někteří méně zkušení jezdci se před svým „hromadným startem“ tato pravidla doslova biflují skoro jako ve škole. Ve výsledku sice pravidla skvěle ovládají (podobně jako vojín Maňas ve známém filmu Tankový prapor), avšak protože pravidla nemají zažitá a nedůvěřují vlastním schopnostem, jsou vlastně sobě i ostatním nebezpeční také.

Není tedy nutné znát vše do písmenka přesně, ale je nutné pravidla znát a umět si v dané situaci BEZPEČNĚ poradit.

Je také nutné si uvědomit, že ačkoli jsou pravidla pro jízdu v koloně v principu podobná, používají různé skupiny motorkářů pravidla různě poupravená dle svých potřeb a zvyklostí. A tak co můžete znát z vyjížděk s jednou partou, nemusí jiná parta vůbec používat a naopak. Také v tomto případě platí zlaté pravidlo, že pokud vyjíždím se skupinou, s kterou jsem doposud nikam necestoval, přeptám se kamarádů na základní pravidla jízdy v koloně, která jako skupina používají…

Úplně nejlepší je probrat tyto věci s vedoucím kolony, není to žádná ostuda. Každý Road Captain je trošičku ješitný a pokud ho oslovíte – určitě Vás neodbyde. Navíc bude mít jistotu, že když se o věc zajímáte, tak Vám bezpečnost není cizí a všichni můžete být klidnější.

Každopádně je různé křížení, předjíždění v koloně, prudké brždění a další do kolony nestandartní manévry těch rádoby „znalých“ nebezpečné a podobně problematické, jako v případě jezdců méně zkušených třeba přehnaně pomalá jízda, špatné průjezdy křižovatkou, či nesmyslně velké rozestupy…

A přitom je to tak jednoduché. Celou problematiku bych shrnul slovy: „RESPEKT, NIKOLI OBAVY“. Jde totiž jen o to, dodržovat několik základních pravidel.

A protože se necítím jako ten pravý pro sepisování další x-té varianty pravidel pro jízdu v koloně, využil jsem kouzla internetu a použil jsem odkazy. Jak jsem zmínil – existují různé drobné odchylky od základních pravidel a tak přikládám k tomuto článku odkazů několik – takových, které dle mého názoru popisují pravidla jízdy v koloně nejlépe. Určitě nikomu neublíží přečíst si je všechny a doporučuji toto zejména začátečníkům, protože i když máme všichni Raidery – ne všichni Raideristé v koloně již jezdili…

Tak tedy: pravidla jízdy v koloně jsou výborně popsána na tomto odkazu. Dobře jsou popsána také na stránkách klubu Q6, jednodušší a zkrácenou formou pak na stránkách Chopperstart. Pro lepší názornost je vhodné prostudovat odkazy všechny a pro naše sjednocení pravidel DOPORUČUJI ŘÍDIT SE TĚMITO PRAVIDLY, na stránkách klubu K1400.

A protože mohou mít pravidla jízdy v koloně v různých skupinách drobné odchylky, či zjednodušení, můžeme se také my při našich vyjížďkách řídit pravidly s drobnými změnami. I to je důvod, proč je moudré, když se nováčci na ně případně přeptají. Jakékoli větší úpravy pravidel, anebo jednorázové, či dočasné změny učiníme vždy po předchozí vzájemné dohodě.

A ještě jedna důležitá drobnost: Také při jízdě v koloně platí, že každý jede na své triko, tzn. zodpovídá sám za sebe!

DISKUSE k Pravidlům jízdy v koloně