Základní členění webu

Členění a význam jednotlivých částí stránek www.Raider.CZ:

 Při otevření stránek Raider.CZ se zobrazí jejich hlavní (základní) stránka, kde úplně nahoře můžeme nalézt rotující odkazy na nejnověji doplněné příspěvky na stránkách (s výjimkou příspěvků v diskusním fóru), dále logo (funguje podobně jako tlačko HOME – ikona domečku). Dále je zde zobrazen název a popis stránky, plus kontaktní informace na administrátora.

Nepřehlédnutelné je základní menu (černý pruh s ikonou domečku vlevo).

 

Na hlavní stránce je díky černému pruhu nepřehlédnutelné základní Horizontální menu:

 

DOMEK: ikonka pro návrat (odkudkoli) na domácí (základní) stránku.

 

O NÁS: Sekce s krátkými informacemi o naší skupině. Jsou zde také zveřejněny naše kodexy.

 

PŘÍSPĚVKY: V této části jsou na jedné stránce souhrnně za sebou zobrazeny všechny dříve uveřejněné příspěvky. Seřazeny jsou odshora dolů – od nejnovějšího až k nejstaršímu.

(.) Poznámka: V rámci zachování určité „akčnosti“ a jednoduchosti webu a tak na této „souhrnné“ stránce nejsou zveřejněny ani stránky o jednotlivých hlasováních a jejich výsledky, ani např. stránky popisující již uplynulé akce (protože ne každého mohou zajímat informace o již proběhlých akcích). Hlasování a jejich výsledky jsou k nalezení v sekci HLASOVÁNÍ a stránky, týkající se uplynulých akcí, lze nalézt v menu NAŠE AKCE / MINULÉ AKCE.

(+) Tip: Není nutné hledat konkrétní příspěvek zdlouhavým „rolováním“ v rámci celé stránky PŘÍSPĚVKY, konkrétní příspěvek lze najít jednoduše volbou RUBRIKY v horizontálním menu a následným kliknutím na některou z voleb značící skupinu, pod kterou jsou příspěvky logicky setříděné. (Ani to však není poslední možností vyhledávání příspěvků – další možnosti jsou uvedeny níže).

 

ČLÁNKY: V této rubrice jsou opět souhrnně zobrazeny všechny doposud zveřejněné články. Jde a půjde především o články alespoň částečně související s motocykly YAMAHA Raider, případně se světem motocyklů obecně. (Nepředpokládá se tedy, že by zde byly články např. o strojích jiných značek, apod., když existuje mnoho jiných rozsáhlejších webů). Lze zde také nalézt cestopisy, zveřejněné některým z nás.

(.) Poznámka: Články nejsou totéž co příspěvky, proto ani nejsou mezi příspěvky zařazeny. Mají spíše reportážní charakter a oproti příspěvkům tedy jde o poněkud odlišný slohový útvar.

(?) Do rubriky ČLÁNKY může připravit vlastní článek každý a bude skvělé, když se skutečně najdou jedinci, kteří budou také přispívat. Pokud bude vytvořený článek zaslán administrátorovi, bude na stránkách zveřejněn (samozřejmě i s uvedením jména autora), případně s ním administrátor pisateli článku před jeho zveřejněním pomůže. Vítány jsou také jakékoli náměty na nové články, neboť je v našem zájmu, aby naše společné „Raider stránky“ byly zajímavé a čtivé.

 

 RUBRIKY: Tato rubrika nabízí rychlý výběr oblastí zájmu dle jejich logického rozdělení. Dají se tak zde lehce najít nejen již zmíněné AKTUALITY a ČLÁNKY, ale také třeba veškerá zveřejněná UPOZORNĚNÍ, HLASOVÁNÍ, GALERIE, CESTOPISY, atd.

(.) Poznámka: S různými stránkami může souviset více rubrik a naopak – příspěvky v konkrétních rubrikách mohou být zobrazeny na více stránkách. V podstatě jde o určité podmnožiny, a proto lze v různých rubrikách nalézt i stejné stránky.

(#) Příklad:

  • Informace o připravované motorkářské akci je zveřejněná v rubrikách AKCE, AKTUALITY, UPOZORNĚNÍ a DISKUSE. Logicky vzato – např. připravovaná vyjížďka je skutečně AKCE,  současně je (červeně) zvýrazněna v rubrice UPOZORNĚNÍ. A pokud je vyjížďka ještě aktuální (tedy stále plánovaná a v přípravě), zůstává také v rubrice AKTUALITY. (Bílý nápis „Aktuality“, je sice proti bílému pozadí na displeji hůře vidět, ale sama žlutá barva dostatečně zvýrazňuje, že jde o „Aktualitu“). Mimo jiné se dá o připravované vyjížďce diskutovat na diskusním fóru. Pochopitelně v patřičné rubrice – existuje fórum pro připravované akce (neboť se mohou vyskytovat dotazy na místo setkání, časový harmonogram, nebo např. objížďky) a také existuje samostatné fórum pro již proběhlé akce (protože tam se asi bude nejvíce diskutovat o vyjížďce jako takové – třeba o tom, jak nám chutnalo v restauraci, jak se nám líbilo ubytování, muzeum, vyhlídka, atd…). Rubrika DISKUSE tedy v tomto případě zůstává stále spojená se stránkami jak o připravovaných, tak i minulých akcích.

(.) Poznámka: Kromě akcí mohou být do rubriky DISKUSE zařazeny také různé další stránky, u nichž je předpoklad, že o nich budou chtít uživatelé diskutovat. Tedy například stránky, týkající se různých článků, nebo nabídek, ale také organizačních záležitostí, nebo obecně dalších událostí.

  • Po ukončení je informace o vyjížďce vyřazena ze skupiny AKTUALITY, zůstane však nadále v podmnožinách (rubrikách) AKCE, UPOZORNĚNÍ. A byť bude po akci již zbytečné diskutovat o věcech „před“ vyjížďkou – zůstane také v rubrice DISKUSE (neboť bude možné nadále diskutovat o vyjížďce jako takové).

(.) Poznámka: V podstatě se dá říci, že všechny již zveřejněné informace zůstanou zařazené do svých původních rubrik, změny se budou dít pouze v rubrice AKTUALITY – logicky proto, že „aktualita již bude neaktuální“ (proto budou proběhlé akce z rubriky AKTUALITY vyřazeny).

  • Díky tomuto systému lze zpětně dohledat jakékoli zveřejněné rubriky, včetně např. rubriky NEZAŘAZENÉ. V rubrice AKTUALITY lze nalézt pouze obsahově aktuální stránky.
  • Bude-li to možné, budou na těchto stránkách po každé akci zveřejňována krátká zhodnocení. Přestože půjde o již uskutečněné akce, budou taková shrnutí logicky nadále patřit do rubriky AKCE. Dá se předpokládat, že z uskutečněných akcí budou k dispozici obrazové materiály a tak budou tato zhodnocení zařazena také do rubriky GALERIE. Navíc bude možné zprávy o proběhnutých akcích nalézt v rubrice DISKUSE, aby bylo možné zpětně diskutovat o všech jejich aspektech. Kdokoli tak bude mít možnost se k proběhlé akci vyjádřit a napsat pozitivní, či negativní postřehy.

(.) Poznámka: Příspěvky, týkající se uplynulých akcí, lze nalézt také v menu NAŠE AKCE / MINULÉ AKCE.

 

(!) Upozornění k rubrice CESTOPISY:  Tato rubrika je určena pro příspěvky z našich cest. Něco jako „cestopisy“, zachycující vzpomínky, poznámky a dojmy z cestování. Mohou to být i kratší a méně podrobné příspěvky. Mnozí mohou mít pocit, že jemu známé trasy a zajímavá místa znají i všichni ostatní, ale pravdou je, že každý si rád počte, nebo se nechá inspirovat něčím zajímavým. Mnohdy stačí krátká zprávička, která se zaměří např. na nějaký zajímavý úsek, či netradiční událost během cesty. Netřeba se obávat – fantazii se meze nekladou, pisatel může svůj cestopis doplnit o fotografie (či odkaz na ně), nebo třeba o mapy, či odkazy na stránky míst, která navštívil.

(.) Poznámka: Z pochopitelných důvodů nemůže rubriku CESTOPISY udržovat pouze administrátor sám a je tak důležitý (a vítán) každý přispěvatel!

(?) Je zájem, aby byl náš web naplněn zajímavým obsahem a podobně jako v případě ČLÁNKŮ bude zaslaný cestopis zveřejněn včetně jména autora a dalších příloh, které autor poskytne. Administrátor také může pisateli cestopisu s jeho sepsáním pomoci, vč. úpravy dodaných fotografií, přiložení dalších příloh, atd.

 

AKCE – V této sekci lze nalézt odkazy na Plánované akce a Minulé akce (ty jsou rozčleněny dle jednotlivých ročníků).

(.) Poznámka: Na našich stránkách jsou (až na výjimky) uvedené pouze odkazy na akce připravované v rámci „Raider“ skupiny, bez ohledu na jejich velikost a počet účastníků. Mohou to tedy být odkazy i na i různé „malé“ vyjížďky s malým počtem dalších Raideristů, ale organizované některým z nich. S ohledem na zachování přehlednosti stránek zde tedy nejsou zveřejňované odkazy na vyjížďky pořadatelů z jiných skupin. Jsme však pro vzájemnou informovanost a chceme se také zúčastňovat akcí, které nepořádáme my. Proto zveřejňujeme upoutávky na akce jiných skupin v diskusním fóru, což členové naší skupiny jistě ocení.

 

GALERIE – Rubrika věnovaná foto galeriím, či video galeriím z našich akcí.

(.) Poznámka: Rubrika GALERIE odkazuje pouze na fotografie a videa z akcí naší „Raider“ skupiny. Podobně jako v případě informací o našich akcích jsou s ohledem na zachování jednoduchosti a přehlednosti stránek v této rubrice zveřejňovány pouze odkazy na galerie z akcí, které se nějakým způsobem týkaly Raideristů. Galerie, resp. odkazy na galerie z akcí našich kamarádů z dalších skupin lze zveřejnit v patřičném vláknu v diskusním fóru.

 

DISKUSE – Diskusní fórum, rozčleněné do logických témat a podtémat. Pro Raideristu je nejlepší vést diskusi zde – na našem “specializovaném Raider diskusním fóru”. Časem bude naše nové fórum „živé“, ale jistě i obsahově zajímavé a při tom přehledné.

(.) Poznámka: Čím více a kvalitněji bude každý účastník na novém fóru přispívat, tím větší množství hodnotnějších informací se na fóru bude nacházet.

 Důležité informace k používání diskusního fóra:

Problém většiny diskusních fór je, že se (nejčastěji špatnou “údržbou”) stávají postupně nepřehledné, což namísto hledání nutí méně trpělivé (nebo líné) účastníky založit další vlákno s obsahově podobným tématem. Ve výsledku se tak informace o totožném tématu opět tříští, což činí danou diskusi ještě více nepřehlednou.

V našem novém fóru lze nalézt vlákno snad každé oblasti motorkářského života, přesto je všem registrovaným uživatelům ponechána možnost zakládat nová témata (vlákna) v rámci jednotlivých diskusních skupin.

(!) Upozornění: Každý, kdo se rozhodne založit nové vlákno (téma) se musí nejprve ujistit, že nově založeným vláknem neduplikuje podobné vlákno v jiné části diskusního fóra. V opačném případě musí pisatel duplicitního vlákna počítat s tím, že administrátor bude veškeré duplicity odstraňovat – i s případnými odpověďmi dalších uživatelů. (Je to v zájmu všech uživatelů fóra, neboť jde o jediný způsob, jak udržet diskusní fórum přehledné).

Každý uživatel diskusního fóra musí mít na paměti Pravidla pro používání diskusního fóra Raider.CZ.

(+) Tip: Před použitím diskusního fóra je vhodné prostudovat si nápovědu Jak nahrát fotky do diskusního fóra. Ačkoli možností, jak nahrávat fotografie do diskusního fóra existuje mnoho – popsaný způsob může přispívat k lepší přehlednosti diskusí.

(.) Poznámka: Diskuse v jiných sekcích, než v diskusním fóru nejsou možné a reagovat na různé příspěvky, články a další je možné pouze v diskusním fóru. Důvodem vypnutí možnosti diskusních příspěvků v ostatních částech stránek není nějaké “negativní omezování uživatelů” – jde především o případnou roztříštěnost diskuse k jednomu tématu na více místech. Informace na stránkách by v opačném případě nepřehledně na více místech a hůře by se zpětně dohledávaly.

 

HLASOVÁNÍ: V této sekci lze shlédnout výsledky hlasování o jednotlivých tématech – a pokud uživatel na dané téma nehlasoval, může zde taktéž učinit.

(.) Poznámka: Tlačítko „VOTE“ potvrzuje volbu a pod ním se zobrazují jednotlivé výsledky hlasování.

(+) Tip: Hlasovat lze také dalšími způsoby:

  1. Kliknutím na obrázek příspěvku, týkajícího se HLASOVÁNÍ. Tím se zobrazí samostatná stránka ke konkrétnímu hlasování, pod níž je odkaz s názvem hlasování. Dalším kliknutím na tento název se zobrazí vlastní hlasování o daném tématu.
  2. Kliknutím (fialový) štítek „Hlasování“ přímo na obrázku příspěvku týkajícího se HLASOVÁNÍ. Následně se zobrazí stránka, na které jsou zobrazena veškerá HLASOVÁNÍ, zveřejněná v této rubrice. Zvolit si konkrétní hlasování pak lze kliknutím na obrázek vybraného hlasování, nebo kliknutím na volbu Čtěte více. Následně se opět zobrazí samostatná stránka ke konkrétnímu hlasování, pod níž je odkaz s jeho názvem. Dalším kliknutím na tento název se zobrazí vlastní hlasování o daném tématu.
  3. Podobně lze jednotlivá hlasování nalézt v menu RUBRIKY / HLASOVÁNÍ, kdy po zobrazení rubriky HLASOVÁNÍ lze stejným způsobem zvolit téma hlasování, o které má uživatel zájem a to shodně buď kliknutím na obrázek u konkrétního hlasování, nebo kliknutím na volbu Čtěte více. Poté se opět zobrazí vlastní hlasování o konkrétním tématu.

(!) Upozornění: Pokud již v daném hlasování uživatel hlasoval, hlasování v dané věci mu již není umožněno, ale zobrazí se mu výsledky hlasování.

Zobrazí-li uživatel stránku s již uskutečněnou volbou, systém mu zobrazí jeho volbu v konkrétním hlasování.

 

KE STAŽENÍ: Sekce určená k ukládání všeho, co by se mohlo hodit každému Raideristovi. Např. manuály a návody, „exploited“ diagramy, fotokopie zajímavých propagačních letáky, apod. Každý, kdo má k dispozici zajímavé materiály je může zaslat adminovi a ten je co nejdříve umístí do této sekce.

 

ÚČET: Sekce pro administraci účtu účastníka. Neregistrovaní se zde mohou zaregistrovat, ostatní se na tomto místě mohou přihlašovat, nechat si zaslat nové heslo, apod.

1713187861