4. ČSRS – obecná pravidla

  1. Po celou dobu našeho srazu platí pravidla, zveřejněná na našich stránkách www.Raider.CZ
  2. Každý účastník srazu bere na vědomí a svou účastí potvrzuje, že se akce účastní na vlastní riziko a nese za sebe plnou odpovědnost zejména během vyjížděk a to i během tzv. “Spanilé jízdy”. Tyto jízdy nejsou organizovány jako vyjížďky, jde pouze o společnou cestu větší skupiny motocyklů po určité trase a za plného provozu. Každý účastník se musí chovat tak, aby dodržoval nejen pravidla obecné slušnosti a bezpečnosti, ale také zákonem stanovená pravidla silničního provozu.
  3. Ačkoli vyjížďky ani Spanilé jízdy nejsou jakkoli organizovány, resp. každý účastník jede sám za sebe a na svoje riziko – existují jednoduchá pravidla jízdy v koloně, jejichž dodržování může výrazně zvýšit bezpečnost všech účastníků. Každý účastník se těmito pravidly bude řídit během společné Spanilé jízdy, tato pravidla však nejsou nadřazena zákonem stanoveným pravidlům silničního provozu a jde o doporučení pro zvýšení obecné bezpečnosti mezi motorkáři.
  4. Před Raider srazem si tato pravidla zopakuje každý účastník bez výjimky – tedy i jezdci, kteří se považují za jezdce zkušené.
  5. Za eventuální problémy, či nehody nese odpovědnost ten, který je případně určen jako viník nehody.
  6. V rámci 4. ČSRS se během ubytování v kempu budeme řídit pravidly slušného chování a ubytovacím řádem zveřejněným na webových stránkách kempu a také fyzicky vyvěšených v recepci kempu a v jednotlivých chatkách.
  7. Každý, kdo bude chtít vyrazit na Spanilou jízdu, či vyjížďku jako takovou by měl mít na paměti, že musí být ráno připraven k jízdě bez zbytkového alkoholu v krvi, aby nepředstavoval riziko pro sebe, ani pro ostatní. Vyplývá to i ze Zákonné vyhlášky o silničním provozu.
1716423720