4. ČSRS – Spanilé jízdy

Spanilé jízdy:

  1. Krátké vyjížďky stylem jízdy v koloně. Předpokladem je, že každý jezdec ovládá pravidla jízdy v koloně, jakož i veškerá pravidla silničního provozu. Každý jede na vlastní riziko!
  2. Účast není povinná, účastníci berou na vědomí, že tato jízda se z důvodu bezpečnosti uskuteční po “jednodušších” trasách, ačkoli mohou mít vyšší hustotu silničního provozu.
  3. Spanilá jízda je jízdou pro společnou radost z našich krásných strojů uskuteční se spíše pomalejší než běžnou, ale velmi bezpečnou rychlostí.
  4. Nedodržení pravidel pravidel silničního provozu, pravidel slušného chování, nebo pravidel jízdy v koloně bude řešeno okamžitým vykázáním hříšníka z kolony Spanilé jízdy.
  5. Před Spanilou jízdou musí mít každý účastník dotankováno minimálně na délku trasy.
  • Jak jsem avizoval několikrát dříve – letos nás bude skutečně více a protože se někteří zatím ani neznáme a nevíme tedy jak kdo jezdí, plánuji pouze bezpečnou a pomalou Spanilou jízdu. Chápu, že společná jízda tolika krásných Raiderů je lákadlo asi pro většinu z nás…
  • Spanilé jízdy proběhnou hned v dopoledních hodinách, neboť pokud bych je plánoval odpoledne, během dne bychom se rozprchli každý jinam a těžko bychom se odpoledne scházeli na nějakou konkrétní hodinu…
  • Zbytek času během dne (počítám cca od 11-té hodiny do cca 18 – 19 hodiny) bude program víceméně volný podle každého z Vás.
  • Předpokládám, že drtivá většina účastníků bude chtít jezdit, případně během pojížděk také něco shlédnout… Aby tedy nevzniklo během dne  “hluché místo” – připravil jsem pro zájemce různé varianty tras, aby si mohli vybrat hlavně ti, kteří daný region neznají. Ani tyto vyjížďky však neorganizuji.
  • Pro zájemce jsou zde také podrobnější informace k trasám Spanilých jízd a jejich délce.

Trasy Spanilých jízd:

Spanilá jízda v pátek 15.6.2018

Spanilá jízda v sobotu 16.6.2018

(Změna trasy vyhrazena)

Účastníci Spanilé jízdy budou 8.45 u motorky, v 8.55 nahazujeme stroje a řadíme se do kolony.

Odjezd na Spanilou jízdu v 9.00 hod

Po dojezdu do cíle společné fotografování a následně volný program, tedy občerstvení, nebo rovnou odjezd na Vámi vybranou vyjížďku. Volba trasy je na každém individuálně, můžete pokračovat samostatně, nebo s další větší, či menší skupinkou přátel. Vyjížďku je možné volit z nabízených tras, nebo si je upravit dle svého. Trasy je také možné projet obráceně, anebo si vymyslet trasu vlastní…

(Zbytek času během dne (počítám cca od 11-té hodiny do cca 18 – 19 hodiny) bude program víceméně volný podle každého z Vás. Předpokládám, že drtivá většina účastníků bude chtít jezdit, případně během pojížděk také něco shlédnout… Aby tedy nevzniklo během dne  “hluché místo” – připravil jsem pro zájemce různé varianty tras, aby si mohli vybrat hlavně ti, kteří daný region neznají. Ani tyto vyjížďky však z pochopitelných důvodů neorganizuji.)

 


Důležitá informace!

Objíždět město Zlín se s ohledem na geografii a mou snahu neudělat Spanilou jízdu příliš dlouhou prakticky nedá. A Zlín je prakticky jediné místo, kde se nebudeme moci vyhnout několika semaforům. Bude však sobotní provoz a (téměř) všude pojedeme po hlavní silnici.

Tedy až na dvě místa:

a) na křižovatce při nájezdu z ulice Dlouhá na ulici Třída Tomáše Bati odbočíme vpravo;

b) o cca 800 metrů dále odbočíme z ulice Třída Tomáše Bati vlevo na ulici Březnická

Tyto dvě odbočky si jistě každý snadno zapamatuje. Pokud bychom se díky semaforům roztrhali, navzájem na sebe uvidíme a především bude každý vědět o dvou již zmíněných odbočkách. V případě roztržení na dvě, či tři části čelo kolony počká na vhodném místě na výjezdu ze Zlína (ulice Březnická) ve směru na Březnici. Opožděná část kolony se následně přidá a společně dojedeme do Luhačovic. Vypadá to možná složitě, ale jde o pouhé dvě křižovatky a důležité je nezmatkovat. 🙂

 

1716420254