Orientace v sekcích stránek

Zobrazení a význam sekcí na hlavní (základní) stránce:

Při otevření stránek Raider.CZ se zobrazí jejich hlavní (základní) stránka, kde úplně nahoře můžeme nalézt rotující odkazy na nejnověji doplněné příspěvky na stránkách (s výjimkou příspěvků v diskusním fóru), dále logo (funguje podobně jako tlačko HOME – ikona domečku). Dále je zde zobrazen název a popis stránky, plus kontaktní informace na administrátora.

Nepřehlédnutelné je základní menu (černý pruh s ikonou domečku vlevo).

Oblast pod hlavním horizontálním menu:

– Pod horizontálním menu vpravo (černý pruh) se nachází “zadávací okénko” pro fulltextové vyhledávání v rámci stránek. (Nalezne tedy i názvy témat v jednotlivých diskusních fórech, pro vyhledávání klíčových slov v rámci stránek je toto okénko “mocnější” a tedy i vhodnější).

(.) Poznámka: Pro zpřehlednění bylo snahou oddělit výsledky vyhledávání v rámci stránek a v rámci diskusního fóra – i proto je pro vyhledávání v rámci stránek jako takových vhodnější použít toto vyhledávací okno, zatímco pro vyhledávání v rámci diskusního fóra je vhodnější využít “zadávací okénko” pro hledání v levé dolní části základní stránky).

– Pod vyhledávacím oknem menu vpravo (černý pruh) je viditelný kalendář událostí, v kterém se v rámci jednotlivých měsíců zobrazjuí náhledy na události v kalendáři zapsané.

(+) Tip: V kalendáři lze „listovat“ po jednotlivých měsících pomocí klikání na znaky šipky vpravo a vlevo (znaky <<, nebo >>).

– Pod horizontálním menu vlevo rolují titulní obrázky k jednotlivým příspěvkům ze všech rubrik, řazené sestupně dle času zveřejnění. Postupně se zde od nejnovějšího k nejstaršímu zobrazují příspěvky z rubrik UPOZORNĚNÍ, AKCE, AKTUALITY, ČLÁNKY, GALERIE, DISKUSE, NEZAŘAZENÉ, HLASOVÁNÍ a CESTOPISY. Také zde lze konkrétní příspěvek zobrazit kliknutím na jeho titulní obrázek.

(+) Tip: Vyhledat konkrétní stránku lze také pomocí podmnožiny rubrik, do které daná stránka patří:

  1. Výběrem pomocí rubrik – kliknutím na název rubriky na titulním obrázku příspěvku.
  2. Zvolením volby RUBRIKY v hlavním menu a jejím následným výběrem. (viz také příspěvek Zobrazení sekcí)

(V obou případech se zobrazí vybrané rubriky a na ní odkazy na jednotlivé příspěvky, které byly do dané rubriky zařazeny).

Následující část stránek je rozdělena vertikálně na tři zhruba stejně široké sloupce s těmito hlavními sekcemi:

Levý sloupec (týká se především oblíbeného a uživateli nejčastěji používaného diskusního fóra):

Nejnovější témata ve fóru: Zobrazuje výpis nejnověji založených témat v diskusním fóru od nejnovějšího ke starším. (V této sekci se tedy každé nově založené téma zobrazí jedenkrát – a to i v případě, kdy na něj doposud není odpovězeno. Jde pouze o výpis posledních témat, nikoli o kompletní seznam všech témat v diskusním fóru).

Nejnovější odpovědi ve fóru: Zobrazuje výpis nejnovějších odpovědí v diskusním fóru od poslední odpovědi k odpovědím reagujícím dříve. (V této sekci se tedy mohou názvy témat na které bylo odpovězeno opakovat víckrát – záleží na tom, jak konkrétní diskuse “žije”. Opět jde pouze o výpis posledních odpovědí,nikoli o jejich kompletní seznam – ten lze nalézt v diskusním fóru).

Další odkazy k diskusím: Nabízí další možnosti práce s diskusním fórem – zobrazení základní stránky diskusního fóra, ale také zobrazení výběru nejpopulárnějších témat, nebo naopak témat, na které nebylo zodpovězeno (a je to tak současně pro každého uživatele dobrá možnost, jak se k nezodpovězeným tématům vyjádřit).

Vyhledání diskusního fóra: Do tohoto okna lze zadat řetězec znaků, které chceme nalézt v rámci všech diskusních skupin, včetně již uzavřených vláken. (Lze tak nalézt nejen název diskusního fóra, jehož název si uživatel nepamatuje, ale jehož obsah jej zajímá a chce se k němu vyjádřit – pokud již vlákno není uzavřeno. Především lze tímto vyhledávacím okénkem nalézt libovolné fórum, které obsahuje uživatelem zadaný řetězec znaků, takže jde opět o mocný nástroj pro vyhledávání.

(.) Poznámka: Pro zpřehlednění bylo snahou oddělit výsledky vyhledávání v rámci stránek a v rámci diskusního fóra – i proto je pro vyhledávání v rámci stránek jako takových vhodnější použít vyhledávací okno na stránkách vpravo nahoře pod hlavním menu, zatímco pro vyhledávání v rámci diskusního fóra je vhodnější využít toto “zadávací okénko” v levé dolní části základní stránky).

Prostřední sloupec (týká se rychlých odkazů na všechny naposledy zveřejněné příspěvky):

Novinky v rubrikách: V této části lze nalézt rychlý výpis naposledy zveřejněných příspěvků (kliknutím na obrázek, nebo na nadpis příspěvku se tento okamžitě otevře. (Jednotlivé příspěvky rozděleny podle rubrik lze také nalézt v horizontálním menu po kliknutí na “Rubriky“).

(.) Poznámka: Jde o výpis posledních témat, nikoli o jejich kompletní seznam – ten lze nalézt v základním horizontálním menu kliknutím na “PŘÍSPĚVKY“. 

Pravý sloupec (týká se především informací o událostech):

Nejbližší události: Zobrazuje odkazy na události, které byly zveřejněné v kalendáři vpravo nahoře pod hlavním horizontálním menu. (

(+) Tip: Pod zobrazením jednotlivých událostí je také možné kliknout na odkaz “všechny události” a otevřít tak kompletní výpis všech zveřejněných událostí).

Příspěvky dle rubrik: Jde vlastně o podobný filtr, jako v horizontálním menu tlačítko “Rubriky“, (někomu však vyhovuje takovéto hledání, namísto otvírání jednotlivých menu…).

Štítky témat v diskusích: Tato funkce (s ohledem na použitou šablonu bohužel nelze tento výpis vložit do levého sloupce) zobrazuje témata diskusí z pohledu “štítků”, což jsou hesla, spadající logikou k podobnému tématu. Jde o poměrně silný nástroj pro uživatele stránek, umožňující pohodlné vyhledávání v diskusních fórech napříč jednotlivými vlákny. Funkce zobrazuje nejen počty použití jednotlivých štítků, ale především zobrazuje četnost jejich využití – od těch nejčastěji používaných, zvýrazněných největšími písmeny, až po nejméně využívané štítky, vypsané písmeny malými. Ve výsledku tedy tato funkce zobrazuje nejdiskutovanější oblasti témat – rozčleněných právě podle štítků bez ohledu na diskusní vlákna.

(!) Pozor: Některá témata mohou být označena více štítky! Snahou administrátora a moderátora však je, aby jednotlivá témata byla oštítkována ideálně jedním, případně co nejmenším počtem štítků. Na jednu stranu by bylo možné dané vlákno oštítkovat větším množstvím štítků, ovšem pak by měl uživatel na stránkách zobrazeno velké množství štítků často odkazujících na stejná vlákna. Klikáním na jednotlivé štítky by pak otvíral velké množství stále stejných vláken, takže by ho takovéto hledání spíše zdržovalo. A naopak – pokud by použitých štítků bylo jen pár, uživatel by se při hledání často nedobral k tomu, co hledá… Administrátor spolu s moderátorem udržují databázi štítků a snaží se nově vzniklá vlákna diskusí označit správným štítkem, tedy takovým, který je k danému tématu logicky nejbližší).

Archiv: Funkce zobrazuje všechny zveřejněné příspěvky podle jednotlivých měsíců – tentokrát včetně zpráv o již ukončených akcích.

(+) Tip: Obdobou této funkce je tlačítko “AKCE” v základním horizontálním menu, kde se po kliknutí zobrazí výpis akcí – v případě těch ukončených roztříděných dle jednotlivých let, kdy se konaly).

 

 

(Toto je obměněná verze původní verze “Orientace v sekcích stránek”, která o tématu pojednávala ještě ještě před změnou zobrazení základní stránky)

1713518799