8. Česko-Slovenský Raider sraz 2022 – PŘIHLÁŠKA


Pro účast na 8. Česko-Slovenském Raider srazu je nutné učinit pouhé dva kroky:

a) Krok první Přihláška na 8. ČSRS

  • Ideální je přihlášku vyplnit obratem – nejen pro zajištění nejlepšího ubytování, ale i proto, že později se na její vyplnění může snadno zapomenout;
  • Součástí přihlášení k ubytování je vždy objednávka snídaně následující den; (*)
  • Nezapomeňte si termín 6. ČSRS uložit do svých kalendářů;

b) Krok druhý – Úhrada zálohy za ubytování (a její výše):

  • Poslední termín pro vyplnění přihlášky je stanoven na do 22.5.2022;
  • Poslední termín pro připsání zálohy na účtu Tosha (pro ČR), nebo Stanley (pro SR) je 25.5.2022;

Platba zálohy z České republiky:

Zálohu na ubytování ve výši 785 Kč za osobu a noc zašlou účastníci z České republiky

na číslo účtu 101 749 8305/6100 (účet Tosha)

Platba zálohy ze Slovenské republiky:

Účastníci ze Slovenské republiky pošlou zálohu na ubytování 31,5 € za osobu a noc

na číslo účtu SK09 0900 0000 0000 2850 4358 (účet Stanley)

Pro obě varianty uveďte variabilní symbol 09120622 (jde v podstatě o datum akce). Do zprávy pro příjemce nezapomeňte napsat jméno, či jména ubytovaných, za které je úhrada provedena.

Úhrada zálohy je současně potvrzením zájmu o účast na RS. Zaslané prostředky budou následně zaslány na účet majitele rekreačního zařízení a vyúčtování proběhne opět na konci akce (ačkoli letos je vše tak jednoduché, že asi nebude nutné nic dorovnávat).

(kdo již poslal zálohu na původní ubytování – rozdíl bude dorovnán na místě)

1716420759