6. ČSRS – přihlášení

POZOR! Od 2.5.2020 platí tato změna: vyplnění přihlášek je nově nutné nejpozději do 31.5.2020, připsání záloh na účtu Tosha (Česká republika), nebo Stanley (Slovenská republika) je nutné nejpozději do 2.6.2020!


6. Česko-Slovenský Raider sraz 2020 – PŘIHLÁŠKA


Pro účast na 6. Česko-Slovenském Raider srazu je nutné učinit pouhé dva kroky:

 

a) Krok první Přihláška na 6. ČSRS

  • Ideální je přihlášku vyplnit obratem – nejen pro zajištění nejlepšího ubytování, ale i proto, že později se na její vyplnění může snadno zapomenout;
  • Součástí přihlášení k ubytování je vždy objednávka snídaně následující den; (*)
  • Nezapomeňte si termín 6. ČSRS uložit do svých kalendářů;

b) Krok druhý – Úhrada zálohy za ubytování (a její výše):

  • Poslední termín pro vyplnění přihlášky je nyní nově stanoven nejpozději do 31.5.2020;
  • Poslední termín pro připsání zálohy na správném účtu (Tosha, Stanley, nebo Adam) je 2.6.2020;

Platba zálohy z České republiky:

Zálohu na ubytování ve výši 620 Kč za osobu a noc zašlou účastníci z České republiky

na číslo účtu 101 749 8305/6100 (účet Tosha)

Platba zálohy ze Slovenské republiky:

Účastníci ze Slovenské republiky pošlou zálohu na ubytování 24 € za osobu a noc

na číslo účtu SK09 0900 0000 0000 2850 4358 (účet Stanley)

Pro obě varianty uveďte variabilní symbol 11140620 (jde v podstatě o datum akce). Do zprávy pro příjemce nezapomeňte napsat jméno, či jména ubytovaných, za které je úhrada provedena.

Úhrada zálohy je současně potvrzením zájmu o účast na RS. Vybrané zálohy budou následně zaslány na účet majitele rekreačního zařízení a vyúčtování. Případné přeplatky (plynoucí z konečného ubytovacího pořádku) budou každému vyplaceny při příjezdu na recepci.

POZOR! Nově doplněno 2.5.2020: Díky současným měnovým turbulencím budou dorovnávány veškeré kurzové rozdíly větší, než 1 Kč oproti vyhlášeným cenám za ubytování. Pokud tedy například dojde k přeplatku většímu, než uvedená hodnota, organizátor vrátí účastníkovi rozdíl ve výši kurzového rozdílu, v opačném případě účastník kurzový rozdíl doplatí na místě při ubytování.

1716423388