5. ČSRS – další služby

Přiobjednané služby:

V rámci příprav akce je také domluveno několik služeb navíc, které po rozpočítání na předpokládaný počet účastníků tvoří drobný příplatek navíc. Kemp si za tyto služby nechává zaplatit, ale předpokládám, že drobná částka k ceně navíc nikoho nepoškodí. Jde o tzv. “stolárnu”, projektor, a dřevo k ohništi.

  • “Stolárna”: V areálu kempu funguje restaurace a kiosek (poblíž ohniště). Jejich otvírací doba je do 22. hodin, ale protože se pravděpodobně většina lidí bude chtít bavit i po 22 hodině, je domluveno otevření tzv. “stolárny”, což je jakási restaurace (dokonce s prostorem k tancování), která by pro nás měla být otevřena dle naší potřeby (odhadem do cca 2.00 ráno, protože pak už jdou lidé většinou spát). Ve stolárně je k dispozici výčep piva a běžně tam jsou k dostání i další alkoholické a nealkoholické nápoje. K jejímu otevření musí majitel kempu zajistit obsluhu a na to si účtuje zálohu.
  • Na Raider srazu bych rád promítal fotografie a videa z předchozích ročníků, proto nám tam majitel kempu připraví plátno a projektor.
  • V kempu je také ohniště a je domluveno, že bychom si mohli opéct nějaké buřty. Také za dřevo si majitelé kempu účtují zálohu. Kdo bude mít zájem – objednání buřtů a pečiva bychom udělali v pátek a v sobotu ráno během snídaně, aby nám je mohli do večera nakoupit a přivézt.

Dovolil jsem si proto navýšit zálohu o 50 Kč (1,9 € / 8,30 zloty) na osobu a noc a nezbývá než doufat, že nebude pršet. Využití ohniště, stolárny a projektoru předpokládám v pátek a v sobotu a pokud bychom něco z toho nevyužili (např. pokud by večer pršelo a němohli bychom rozdělat oheň), jsem s majitelem dohodnutý na vrácení dané zálohy. Protože však mnoho lidí přijede na různě dlouhou dobu (někdo dorazí již ve čtvrtek a jiný např. až v pátek, a další např. odjede dříve), případný drobný rozdíl (nedoplatek, či přeplatek) bych po Raider srazu zveřejnil na stránkách a nechal bych jej stranou pro další podobné akce a nápady v budoucnu.

1713188984