South 2020 – přihlášení a platba

 

K přihláškám a platbám:

  • Z důvodů, které jsem uvedl na začátku pozvánky avšak nutné je rychlé přihlášení – do půlnoci do pátku 17.7.2020. (V sobotu ráno musím nahlásit počty a ubytovací pořádek).
  • S mnoha z Vás jsem již mluvil, když jsem zjišťoval zájem, takže předpokládám, že jsou schopni rychlého rozhodnutí (resp. v některých případech již i potvrzení) ohledně účasti.
  • Jako obvykle – k přihlášení stačí vyplněná přihláška, přičemž potvrzením účasti je úhrada zálohy – opět ve výši ceny ubytování.
  • Úhrada zálohy za ubytování se skládá ze zálohy 300 Kč (11,20 €) za osobu a noc (kdo tam bude chtít přespat z pátku na sobotu) v Jedovnici (vč. 10 Kč poplatku místnímu úřadu), plus z částky 440 Kč (11,50 €) za osobu a noc (vč. 20 Kč poplatku místnímu úřadu) v Horní Plané. Příklad: Pokud pojede dotyčný sám na celou dobu akce a bude chtít přespat v Jedovnici – zaplatí zálohu 7 x 440 Kč (80,50 €) za bydlení v Pihlově u Horní Plané), plus 300 Kč (11,20 €) za Jedovnici. V tomto případě tedy celkem 3380 Kč, (resp. 91,7 €)….
  • Pro jednoduchost vybírám opět jednotnou zálohu vybírám, nevíc ubytovací pořádek mohu vytvořit teprve dle přihlášených párů a jednotlivců (podrobnosti viz níže).
  • Zálohy je nutné uhradit nejpozději do pondělí 21.7.2020, následně budou peníze poukázány na účet ubytovatelů.
  • Účastníci z České republiky nechť uhradí zálohu na ubytování na číslo účtu 101 749 8305/6100 (s variabilním symbolem 22290819).
  • Účastníci ze Slovenské republiky mohou poslat zálohu na ubytování dle ceníku hotelu přepočítáno dle kurzu 26,8 Kč / € –  opět na číslo účtu Stanleyho – tzn. SK09 0900 0000 0000 2850 4358 (s variabilním symbolem 22290819).
  • Ostatní je podobné, jako např. na letošním Raider srazu, budu tedy vybírat zálohu ve výši těch nejdražších pokojů. Rozdíl mezi nejdražším a nejlevnějším je však naštěstí cca 80 Kč, takže do doby vyúčtování (ihned přímo na místě) nevydají ti, na které zbude (nebo si budou přát) levnější ubytování žádné velké peníze navíc…
  • Každopádně vyrovnání přeplatků, či nedoplatků proběhne opět přímo akci, ale protože nás bude méně, vrátím případné přeplatky každému osobně.
1716422719