7. ČSRS – trasy “České sekce” tam a zpět

Trasa “České sekce” 11.6.2020 (386 km, 7.20 hod + pauzy – každý trochu jinak…)

Po vzájemné domluvě letos není stanoven přesný itinerář, budeme vzájemně sdílet informace o poloze. Změna vyhrazena v případě špatného počasí, nebo z jiných, např. časových důvodů.

 

Uvažovaná trasa “České sekce” 14.6.2020 (364 km, 6.40 hod + pauzy – každý trochu jinak…)

Návratový plán je předběžný a bude záležet na časových možnostech i počasí. Snahou je vést cestu jinými úseky, než které již známe. Trasa je naplánována předběžně a dle dohody České sekce můžeme jet i jinudy.

Ani přesný itinerář návratové trasy není nutný, podrobnosti návratové trasy “České sekce” doladíme po domluvě operativně (zastávky, tankování, pauza na oběd, atd..). Vhodné by bylo odjet co nejdříve (10.00 – 10.30 hod., je připraveno několik námětů na zastávky na pěkných místech.

1718581998