6. ČSRS – system zakwaterowania

6. CSRS – zasady dotyczące zasad zakwaterowania:

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w kolejności, w jakiej wpłacili depozyt – biorąc pod uwagę, z kim chcą zostać.

Jeżeli liczba uczestników wypełni zarezerwowane zdolności, będą oni preferencyjnie uwzględniać:

  • Ci, którzy wcześniej zameldowali się i wpłacili depozyt
  • Ci, którzy wezmą udział w całym spotkaniu

(Powyższy klucz będzie obowiązywał tylko wtedy, gdy będzie za mało miejsca)

Pary małżeńskie lub partnerskie:

  • Tam, gdzie to możliwe, mają pierwszeństwo w przydzielaniu lepszego zakwaterowania (np. Pokoje z mniejszą liczbą łóżek – np. Podwójne, podwójne z dodatkowym łóżkiem itp., Pokoje z lepszym wyposażeniem, oddzielną toaletą, łazienką itp.), Chyba że wyraźnie zamówią inne pomieszczenia.

Uwaga: W przypadku zajmowania pokoi zarezerwowanych dla par sytuacja ta musiałaby zostać rozwiązana poprzez podzielenie par na pokoje dla kobiet i mężczyzn lub kabiny z większą liczbą miejsc – oczywiście tylko za zgodą wszystkich zainteresowanych. Organizator zastrzega sobie również prawo do działania wyjątkowo i w sposób, który nie jest wymagany przez te zasady.

1716422989