4. ČSRS – přihlášení

4. Česko-Slovenský Raider sraz 2018 – přihlášení

 (prosím o vyplnění přihlášek do 11.2., a zaslání záloh do 13.2.2018)

Pro účast na 4. Česko-Slovenském Raider srazu je nutné učinit pouhé dva kroky:

a) Krok první – Přihláška na 4. ČSRS.

  • Přihlášku vyplňte v ideálním případě obratem – nejen pro zajištění nejlepšího ubytování, ale třeba také proto, že v dalších dnech můžete na přihlášení pro jiné starosti zapomenout.
  • Nezapomeňte si termín 4. ČSRS uložit do svých kalendářů.
  • Zájemce o účast na RS žádám o vyplnění přihlášek nejpozději do neděle 11.2.2018 (!)
  • Současně s přihlášením zašlete zálohu. Součástí této částky je nejen záloha na ubytování, ale také na snídani formou švédských stolů.(*)
  • Aktuálně počítám s kurzem 26,- Kč / €, vyúčtování proběhne rovnou při příjezdu účastníků a přebírání klíčů od ložnic. Ostatní náklady (místní poplatek, případně parkování) nám nebudou majitelem účtovány.
  • Večeře a obědy budeme řešit individuálně dle zvolených tras, počasí, atd. (**)

b) Krok druhý – Záloha za ubytování (viz níže):

Z České republiky:

Zálohu na ubytování je výši 550 Kč za osobu a noc zašlou účastníci z České republiky na číslo účtu 101 749 8305/6100.

Ze Slovenské republiky:

Účastníci ze Slovenské republiky pošlou zálohu na ubytování 20 € za osobu a noc na číslo účtu SK09 0900 0000 0000 2850 4358.

Pro platby z České i Slovenské republiky platí:

V obou případech lze jako variabilní symbol použít číslo 14170618 (jde v podstatě o datum akce). Do zprávy pro příjemce nezapomeňte prosím napsat jméno, či jména ubytovaných.

POZOR:

  • Úhrada zálohy je současně potvrzením zájmu o účast na RS. Vybrané zálohy budou následně zaslány na účet sjednaného ubytovatele.
  • Jako vždy bude transparentně každému odeslán email s potvrzením o přijetí zálohy.

(*) V kempu, v kterém tedy budeme nakonec ubytováni je snídaně součástí ubytování. Výběr byl opět mezi snídaní typu “kontinentální” (míchaná vajíčka,, nebo párek, či obložený talíř za 70 Kč (cca za 2,70 €), nebo snídaně typu “švédský stůl za 140 Kč (cca 5,40 €). Upřímně si myslím, že se (až na výjimky) např. obloženého talíře se 100 g salámu nikdo nenají.. :-/  Zamluvil jsem tedy pro nás variantu “švédský stůl”. Neznamená “najíst se k prasknutí”, ale poskytuje nám to přeci jen možnost lepšího výběru. Musíme také brát v potaz, majitel nám nebude účtovat další poplatky (městskému úřadu, parkování, atd.), anebo že kvůli nám (jako organizované skupině) bude otevřena restaurace nikoli dle otvírací doby (11.00 hod), ale personál vč. kuchařů bude muset nastoupit nejméně hodinu před vlastním podáváním snídaní (dle itineráře, který je teprve v přípravě to bude v rozpětí zhruba mezi sedmou až osmou hodinou).

(**) Především tedy až po zpřesnění programu (např. večeřet můžeme buď na místě, nebo v restauracích poblíž – za tím účelem pro nás případně zajistím rezervaci).

1713186674